Fönster husdetalj
Fig.1 - Fönsterinfattningarna

Historia om huset

"Malmska huset" senare även kallat "Paalzowska huset" uppfördes omkring 1840 av handlaren Carl Adolf Malm. Byggnaden som byggdes med röda tegelfasader med putsade pilastrar och profilerad takgesims överensstämde arkitektoniskt med handlare Spaaks fastighet, senare känd som "Strömmerska huset", på norra sidan fisketorget. Byggnaderna gav en samstämmig arkitektonisk inramning åt Residenset.

"Malmska huset" som är uppfört i en för senempiren karakteristisk stenarkitektur fasadputsades vid sekelskiftet 1900 varvid de nuvarande fönster- och dörrinfattningarna tillkom. Byggnaden inrymde tidigare handels- och lagerlokaler i källarvåningen mot hamnkanalen. "Malmska huset" besitter ett mycket högt såväl arkitektoniskt som stadshistoriskt värde. Byggnaden har även genom sitt läge invid residenset, torget och hamnkanalen mycket stor betydelse för stadsbilden i detta område. 

http://vanersborgssonersgille.se/onewebmedia/Årsskifter/1975/1975.pdf

"Gamla apotekshuset, Palzoowska palatset och Strömmerska huset, vilka tillkom på 1840-talet, var för sin tid imponerande byggnader. Vissa rester av stadsmiljön från mitten av 1800-talet kan man också se i bebyggelsen kring Edsgatan/Sundsgatan/Kyrkogatan, partier av Residensgatan, Vattugränd/Hamngatan och Kronogatan."

Under länken ovan kan man läsa texten i citatet. I texten finns också fina bilder med mera.

BRF Säven 1
Styrelsen